Varianty pohřbů

Při zajištění a výběru pohřebních služeb je vhodné nejprve vybrat podobu pohřbu. Jedná se především o rozhodnutí, zda máte zájem o kremaci (zpopelnění) nebo pohřeb do země.

U kremace je možné volit mezi pohřbem s obřadem, bez obřadu nebo rozloučení s urnou.

Pohřby do hrobu nebo hrobky jsou vždy s obřadem. Oba druhy pohřbů mohou být civilní i církevní


Kremace bez obřadu

Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Je možné zajistit uložení urny do hrobu nebo urnových hájů, vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách, vyzvednutí urny v kancelářích.

Na základě Vašeho přání můžeme zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.


Kremace s obřadem

Zpopelnění s obřadem je v současné době nejrozšířenější způsob pohřbení.

Rozloučení se zesnulým je zajištěno v obřadní síni nebo v případě církevního pohřbu ve vybraném kostele.

Po smutečním obřadu je zajištěno zpopelnění zesnulého a ostatky zemřelého jsou uloženy do hrobu nebo urnových hájů, proveden vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách nebo vyzvednutí urny v kancelářích.


Pohřeb do země

Pro důstojné rozloučení se zesnulým byl tento způsob pohřbu v historii běžně využívaný. Dnes převažuje spíše podoba pohřbu s kremací. Pokud se ale rozhodnete pro pohřeb do hrobu nebo hrobky, zajistíme pro Vás veškeré služby s tím spojené od výkopu hrobu, zajištění řečníka nebo kněze po zajištění živé hudby, pokud si ji budete přát.

Pohřeb do země může být jak civilní, tak i církevní.