Převoz zesnulých

NONSTOP LINKA +420 720 284 921

Převoz zesnulých

Převoz zesnulých


Převozy zesnulých po ČR

Pohřební služba Ave Fenix s.r.o. zajišťuje nepřetržitě převozy zesnulých z místa úmrtí v Č. Budějovicích a okolí, a to do 50 minut po nahlášení na nonstop tel. lince +420 720 284 921 . Převoz zemřelého z jakékoliv místa v ČR jsme schopni provést nejpozději do 5 hodin od nahlášení.

Zahraniční převozy zesnulých

Zajišťujeme kompletní služby při transportu zesnulého z kteréhokoliv místa ve světě do ČR, včetně převozu cizích státních příslušníků z ČR do zahraničí.

Přeprava je uskutečňována speciálními pohřebními vozy Mercedes-Benz nebo letecky.

  • dle platných nařízení příslušné země obstaráme rakev a zinkovou vložku
  • před odsouhlasením přepravy předložíme obě varianty (vozem i letecky)
  • nabídneme aktuálně nejvýhodnější trasu
  • vyřídíme povolení hygienika, pasové a celní formality, jednání s příslušným konzulátem, úmrtní list, překlady dokumentů souvisejících s převozem a letenku
  • součástí těchto služeb je zajištění smutečního obřadu v kterémkoli místě v ČR,
    nebo výstav zemřelého, žeh, zaslání urny do místa určení, pohřeb do země
  • v případě zájmu nebo vyžadují-li to zdravotní předpisy, zajistíme provedení balzamace a konzervace